Chính sách bảo mật
1. Mục đích thu thập thông tin

Việc thu thập dữ liệu trên AOffice.vn bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin như: Họ tên, email, số điện thoại. Mục đích chủ yếu là để liên hệ, xác nhận và cung cấp dịch vụ cho người dùng.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

AOffice sử dụng thông tin do người dùng cung cấp để phục vụ trong việc liên lạc, xác nhận, hỗ trợ và cung cấp dịch vụ cho người dùng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin cá nhân của người dùng không được lưu trữ trên hệ thống của AOffice.vn

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công ty TNHH Một Thành Viên Công Nghệ Truyền Thông LARAVAN
Địa chỉ: P9009, A200 Nguyễn Hiền, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Email: laravanads@gmail.com

5. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

AOffice.vn cam kết sẽ bảo mật các thông tin cá nhân của thành viên, sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà thành viên cung cấp cho chúng tôi trong quá trình sử dụng dịch vụ tại AOffice được bảo mật.

AOffice chỉ sử dụng thông tin của người dùng trong phạm vi được giới hạn ở chính sách này hoặc khi có sự đồng ý của người dùng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.