Quy định chung
AOffice là hệ thống văn phòng cho thuê, được setup và cho thuê trọn gói với đầy đủ cơ sở vật chất hạ tầng thiết bị. Theo đó, khách hàng có thể bắt tay vào kinh doanh ngay sau khi ký kết hợp đồng thuê. Trách nhiệm và quyền lợi của các bên được quy định cụ thể trong hợp đồng thuê.

Thời gian làm việc:

Giờ làm việc được quy định, sáng từ 07h30 – 11h30, chiều từ 13h30 – 17h30, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu. Thứ Bảy làm việc buổi sáng từ 7h30 – 11h30 (trừ ngày Lễ theo quy định của Luật Việt Nam).

AOffice.vn